...........................................................................................................DISCLAIMER

PENAFIAN BLOG
POLISI PENAFIAN DAN KERAHSIAAN

Pemilik blog ini Hana Norisa (hananorisa.my) tidak berkongsi maklumat peribadi anda dengan pihak ketiga.

hananorisa.my juga tidak menyimpan maklumat yang dikumpul mengenai lawatan anda. Anda boleh nyahaktifkan penggunaan cookies dengan mengubah tetapan pelayar internet anda.

Anda bersetuju untuk membenarkan hananorisa.my menggunakan dan menyimpan cookies ini sekiranya anda tidak menyahaktifkan fungsi tersebut dari pelayar internet anda.

WARANTI DAN PENGGUNAAN MAKLUMAT

Anda bersetuju untuk membaca dan menggunakan semua maklumat yang diperolehi dari blog ini atas tanggungjawab anda sendiri. Risiko jika berlaku sebarang kerugian, kerosakan atau kemalangan yang berlaku semasa anda mencuba atau menggunakan mana-mana maklumat dari blog ini adalah atas tanggungan anda.

Pihak hananorisa.my sentiasa cuba menyampaikan maklumat pada tahap yang sebaiknya, namun sebarang kesilapan penulisan atau kecuaian tidak dapat dielakkan dan bukan disengajakan. Pemilik blog tidak bertanggungjawab untuk penerbitan semula kandungan yang terdapat di blog ini di laman sesawang lain atau media tanpa kebenaran.

PENULISAN KOMEN

Pemilik blog ini berhak untuk mengedit atau memadam mana-mana komen yang dikemukakan kepada blog ini tanpa notis termasuk:

Komen yang disifatkan sebagai spam:
1.0 Komen tidak senonoh
2.0 Komen mengandungi bahasa atau ayat yang boleh menyinggung sensitiviti kaum atau agama yang lain
3.0 Komen yang menyerang seseorang individu atau organisasi
4.0 Komen yang berbaur perkauman
5.0 Komen yang tidak ditulis dengan ejaan yang betul
6.0 Komen yang tidak difahami

HAK CIPTA ARTIKEL, MAKLUMAT, BAHAN

Semua hasil penulisan di blog hanaorisa.my adalah hak milik penulis kecuali dinyatakan sebaliknya.
Semua karya hananorisa.my yang dipaparkan di blog ini adalah hak milik sepenuhnya Hana Norisa dan syarikat penerbitan. Karya-karya ini dilindungi di bawah Akta Hak Cipta Malaysia.

Hana Norisa dan syarikat penerbitan tidak akan teragak-agak untuk mengambil tindakan undang-undang terhadap mana-mana pihak yang cuba plagiat/copy paste/yang seumpama dengannya.

Pihak hananorisa.my sentiasa berusaha untuk menghormati hak milik dan hak cipta orang lain, ini termasuk bahan-bahan seperti artikel, gambar, muzik, video atau bahan-bahan lain yang digunakan dalam artikel-artikel atau bahagian dalam laman ini. Sekiranya terdapat sebarang masalah atau pertanyaan mengenai perkara ini, pihak anda boleh hubungi hananorisa.my

Polisi penafian dan kerahsiaan ini ditulis dan sah pada 29 Februari 2020, ianya mungkin diubahsuai dari masa ke semasa mengikut kesesuaian tanpa sebarang notis. Pihak anda bertanggungjawab untuk merujuk semula halaman ini sekiranya terdapat ubahsuaian yang dibuat.

PERSETUJUAN
Dengan menggunakan laman web kami, anda dengan ini bersetuju dengan penafian kami dan bersetuju dengan terma-terma yang dinyatakan.

No comments:

Post a Comment

...

Naracards Korea-Seoul Set